Drží Váš eshop nejaký tovar fyzicky skladom?
Koľko m2 majú vaše skladovacie plochy?
Zadajte objem skladovaného tovaru v m3 (1m3 = cca 1 paleta)
Zadajte výšku mesačných nákladov na skladové priestory (nájom, energie, poistenie skladu a pod.)
Kto preberá tovar a chystá objednávky?
Na koľko si ceníte Vašu prácu?
Kolko máte zamestnancov (brigádnikov)?
Aký je mesačný náklad na jedného zamestnanca vrátane odvodov?
Zadajte priemerný počet prijatých objednávok za mesiac
Zadajte priemerný počet položiek v jednej objednávke
Uveďte mesačné náklady na baliaci a spotrebný materiál (fólie, obálky, bublinkové obálky, kartónové krabice, pásky, papier, toner, šítky a pod.)
Zaškrtnite všetky spôsoby doručenia, ktoré využívate
Priemerná hmotnosť jedného balíka v kg
Zadajte cenu za doručenie ... kg balíka, ktorú Vám účtuje poskytovateľ doručovacích služieb (bez DPH a poplatku za dobierku)
V akej výške Vám poskytovateľ doručovacích služieb účtuje poplatok za dobierku?
A posledný údaj - Váš kontaktný email,
kam Vám zašleme výsledok kalkulácie